Program w postaci ulotki: KLAMRA 2024

Zgłoszenia

Zasady zgłaszania spektakli na Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA:

 1. Organizatorem Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA jest Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Spektakle prezentowane podczas festiwalu odbywają się na 2 scenach Organizatora w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Warunki techniczne poszczególnych scen są udostępniane na życzenie teatru.
 3. O udziale teatru w KLAMRZE decyduje Organizator na podstawie zgłoszenia.
 4. Festiwal ma charakter otwarty. Tematyka i forma przedstawień jest dowolna. Łączny czas prezentowanego spektaklu nie może przekraczać 120 minut.
 5. Do udziału w festiwalu mogą zgłaszać się teatry, które mają aktualnie w swoim repertuarze przynajmniej 2 przedstawienia, z których zostanie wybrane jedno.
 6. Zasadą KLAMRY jest prezentowanie najnowszych przedstawień, które nie były wcześniej pokazywane w Toruniu.
 7. Spektakle prezentowane na KLAMRZE uczestniczą w Plebiscycie Publiczności. Spektakl, który uzyska największą liczbę głosów, otrzymuje Nagrodę Publiczności KLAMRY w postaci statuetki oraz zaproszenia laureata z nowym przedstawieniem na kolejny festiwal w roku następnym.
 8. Laureat Nagrody Publiczności nie bierze udziału w plebiscycie w kolejnym festiwalu.
 9. Jeden teatr może zostać laureatem Nagrody Publiczności maksymalnie 3 razy.
 10. Po zakwalifikowaniu spektaklu zostanie zawarta odrębna umowa pomiędzy teatrem a organizatorem, zawierająca wszelkie warunki prezentacji. Teatr zaproszony na KLAMRĘ zobowiązuje się przestrzegać warunków umowy oraz regulaminu „Zasady udziału w festiwalu”.

Zgłoszenie spektaklu na KLAMRĘ powinno zawierać:

 1. Informację o teatrze.
 2. Tytuł proponowanego spektaklu i czas jego trwania.
 3. Opis wraz z fotografiami i zapisem spektaklu lub krótką prezentacją filmową (trailer).
 4. Dane teleadresowe (tel. kontaktowy, adres pocztowy, adres e-mail)
 5. Warunki techniczne prezentacji spektaklu – potrzeby w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, scenografii, czas montażu i demontażu przedstawienia)
 6. Warunki finansowe – całkowity koszt spektaklu z transportem (kwota brutto – konieczny rachunek lub faktura – nie zawieramy umów o dzieło!)
 7. Warunki organizacyjne – ilość osób, noclegi, czas prób.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: klamra@umk.pl