Program w postaci ulotki: KLAMRA 2024

FESTIWAL

FESTIWAL
 
KLAMRA jest festiwalem teatralnym prezentującym najnowsze i najciekawsze spektakle przygotowane przez polskie teatry niezależne. Celem jest pokazanie jak najszerszego spektrum krajowej sceny alternatywnej, stąd obecność teatrów posługujących się różnorodnym językiem i środkami wyrazu, operujących rozmaitą poetyką i klimatem spektakli.
 
Na KLAMRZE prezentowane są rozmaite formy teatralne. Podczas festiwalu można zobaczyć teatry tańca i lalek, przedstawienia tworzone na podstawie wielkich tekstów literatury polskiej i światowej, spektakle, w których wykorzystywana jest technika multimedialna, monodramy oraz performance.
 
Tradycją KLAMRY są odbywające się po spektaklach spotkania i dyskusje z twórcami i wykonawcami spektakli. Spotkania te są bardzo ważnym elementem festiwalu. Dają możliwość bezpośredniej konfrontacji na płaszczyźnie twórca – odbiorca i mają czasem burzliwy przebieg, szczególnie w przypadkach, kiedy przedstawienia wzbudzają silne emocje wśród publiczności. Stanowią one doskonałą okazję do poznania intencji twórców, którzy z kolei mogą dowiedzieć się, jak ich spektakle odbierają i interpretują widzowie. Program festiwalu uzupełnia również cały szereg imprez towarzyszących – prezentacji filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych, a nawet warsztatów teatralnych.
 
KLAMRA ma wspaniałą publiczność. Wrażliwą, uważnie chłonącą każde słowo i gest, a co najważniejsze – niezależną, zawsze posiadającą własne zdanie. O uznaniu, jakim cieszy się festiwal, najlepiej świadczy fakt, że zdobycie biletów na spektakle stanowi duży problemem, a biorące udział w KLAMRZE grupy teatralne podkreślają panującą na niej wspaniałą atmosferę i chętnie wracają do „Od Nowy” z nowymi przedstawieniami.
 
KLAMRA nie ma charakteru konkursowego. Nie czujemy się upoważnieni, by oceniać, które z przedstawień są lepsze, a które gorsze. Jedyną formą oceny jest plebiscyt publiczności, która wybiera najlepszy spektakl festiwalu. Nagrodzony teatr otrzymuje pamiątkową statuetkę i zostaje zaproszony na kolejną edycję KLAMRY z nowym przedstawieniem.
 
Zasady zgłaszania spektakli na Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA:
 
1. Organizatorem Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA jest Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Spektakle prezentowane podczas festiwalu odbywają się na 2 scenach Organizatora w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Warunki techniczne poszczególnych scen są udostępniane na życzenie teatru.
3. O udziale teatru w KLAMRZE decyduje Organizator na podstawie zgłoszenia.
4. Festiwal ma charakter otwarty. Tematyka i forma przedstawień jest dowolna. Łączny czas prezentowanego spektaklu nie może przekraczać 120 minut.
5. Do udziału w festiwalu mogą zgłaszać się teatry, które mają aktualnie w swoim repertuarze przynajmniej 2 przedstawienia, z których zostanie wybrane jedno.
6. Zasadą KLAMRY jest prezentowanie najnowszych przedstawień, które nie były wcześniej pokazywane w Toruniu.
7. Spektakle prezentowane na KLAMRZE uczestniczą w Plebiscycie Publiczności. Spektakl, który uzyska największą liczbę głosów, otrzymuje Nagrodę Publiczności KLAMRY w postaci statuetki oraz zaproszenia laureata z nowym przedstawieniem na kolejny festiwal w roku następnym.
8. Laureat Nagrody Publiczności nie bierze udziału w plebiscycie w kolejnym festiwalu.
9. Jeden teatr może zostać laureatem Nagrody Publiczności maksymalnie 3 razy.
10. Po zakwalifikowaniu spektaklu zostanie zawarta odrębna umowa pomiędzy teatrem a organizatorem, zawierająca wszelkie warunki prezentacji. Teatr zaproszony na  KLAMRĘ zobowiązuje się przestrzegać warunków umowy oraz regulaminu „Zasady udziału w festiwalu”.
 
Zgłoszenie spektaklu na KLAMRĘ powinno zawierać:
1. Informację o teatrze.
2. Tytuł proponowanego spektaklu i czas jego trwania.
3. Opis wraz z fotografiami i zapisem spektaklu lub krótką prezentacją filmową (trailer).
4. Dane teleadresowe (tel. kontaktowy, adres pocztowy, adres e-mail)
5. Warunki techniczne prezentacji spektaklu – potrzeby w zakresie   oświetlenia, nagłośnienia, scenografii, czas montażu i demontażu przedstawienia)
6. Warunki finansowe – całkowity koszt spektaklu z transportem (kwota  brutto – konieczny rachunek lub faktura – nie zawieramy umów o dzieło!)
7. Warunki organizacyjne – ilość osób, noclegi, czas prób.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: klamra@umk.pl