Program w postaci ulotki: KLAMRA 2024

fot. Tomek Dorawa

Alternatywne Spotkania Teatralne

KLAMRA jest festiwalem teatralnym prezentującym najnowsze i najciekawsze spektakle przygotowane przez polskie teatry niezależne. Celem jest pokazanie jak najszerszego spektrum krajowej sceny alternatywnej, stąd obecność teatrów posługujących się różnorodnym językiem i środkami wyrazu, operujących rozmaitą poetyką i klimatem spektakli.

Na Klamrze prezentowane są rozmaite formy teatralne.

Podczas festiwalu można zobaczyć teatry tańca i lalek, przedstawienia tworzone na podstawie wielkich tekstów literatury polskiej i światowej, spektakle, w których wykorzystywana jest technika multimedialna, monodramy oraz performance.

Tradycją Klamry są odbywające się po spektaklach spotkania i dyskusje z twórcami i wykonawcami spektakli. Spotkania te są bardzo ważnym elementem festiwalu. Dają możliwość bezpośredniej konfrontacji na płaszczyźnie twórca – odbiorca i mają czasem burzliwy przebieg, szczególnie w przypadkach, kiedy przedstawienia wzbudzają silne emocje wśród publiczności. Stanowią one doskonałą okazję do poznania intencji twórców, którzy z kolei mogą dowiedzieć się, jak ich spektakle odbierają i interpretują widzowie. Program festiwalu uzupełnia również cały szereg imprez towarzyszących – prezentacji filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych, a nawet warsztatów teatralnych.

fot. Tomek Dorawa
fot. Tomek Dorawa

Klamra ma wspaniałą publiczność. Wrażliwą, uważnie chłonącą każde słowo i gest, a co najważniejsze – niezależną, zawsze posiadającą własne zdanie. O uznaniu, jakim cieszy się festiwal, najlepiej świadczy fakt, że zdobycie biletów na spektakle stanowi duży problemem, a biorące udział w Klamrze grupy teatralne podkreślają panującą na niej wspaniałą atmosferę i chętnie wracają do „Od Nowy” z nowymi przedstawieniami.

Klamra nie ma charakteru konkursowego. Nie czujemy się upoważnieni, by oceniać, które z przedstawień są lepsze, a które gorsze. Jedyną formą oceny jest plebiscyt publiczności, która wybiera najlepszy spektakl festiwalu. Nagrodzony teatr otrzymuje pamiątkową statuetkę i zostaje zaproszony na kolejną edycję Klamry z nowym przedstawieniem.


Zapraszamy do przesłania zgłoszenia.