15 marca (wtorek)//19:00
 
RFM MAZUT//Xhumacja”
 
RADYKALNA FRAKCJA MEDIALNA MAZUT – „X.humacja”
 
OBSADA: Paweł Hałaburdzin, Przemysław Bejnarowicz, Roman Andrzejewski, Marcin Soja
 
PREMIERA: grudzień 2011 r., Poznań
 
 
Przedstawienie „X.humacja” jest próbą ponownego przeżycia czasu godności i pogardy, czasu sporu o narrację. Spektakl stanowi swoistą ekshumację emocji i postaw, towarzyszących chwilom narodzin świadomości, że obok siebie, pod jednym dachem, żyją dwa wrogie narody mówiące tym samym językiem. Nie próbując wikłać się w wielowymiarową analizę psychospołeczną, spektakl w zamyśle stanowi flashback obrazów układających się w retrospektywny kalejdoskop współczesnego sporu i zarazem komentarz do rzeczywistości. Co zostawił w nas ten czas? Jakie piętno w nas odcisnął? Czy pamiętasz? Co pamiętasz?
 
 
Spektakl „X.humacja” jest komentarzem współczesnej rzeczywistości. Kolejne sceny odnoszą się do takich problemów życia codziennego jak gniew, przemoc, pogoń za karierą i pieniędzmi, brak porozumienia. Rzeczywistość sceniczna jest realnym obrazem naszego społeczeństwa, niekończące się spory i agresja otaczają nas ze wszystkich stron i nie pozostawiają złudzeń, że kiedyś uda się osiągnąć porozumienie.
 
Łódzki Dom Kultury, www.ldk.lodz.pl

 
Radykalna Frakcja Medialna Mazut została założona w 1993 roku na złomowisku w Żninie przez architekta Pawła Hałaburdzina i psychologa Romana Andrzejewskiego. Pod koniec 1997 roku do grupy dołączył architekt Przemysław Bejnarowicz, a w 2009 plastyk Marcin Soja i tym samym ukonstytuował się czteroosobowy skład grupy. We wrześniu 1993 roku zespół wziął udział w wystawie Architektura wiatru zorganizowanej w piwnicach Centrum Sztuki w Poznaniu. Do dorobku zespołu należą intermedialne akcje: Przewietrzenie (1997 r.), Cyklotron – rozruch próbny (1997 r.), Nitro 001 (1999 r.). Po reaktywacji zespołu w 2011 r. Mazut zrealizował X.humację i Nitro_002.
Radykalna Frakcja Medialna Mazut jest grupą interdyscyplinarną. W jej skład wchodzą czynni zawodowo profesjonaliści: architekt, psycholog, plastyk, fizyk medyczny i aktor. Zespół stara się twórczo czerpać z odmiennej praktyki oraz doświadczeń środowiskowych każdego z członków. Grupa działając w szeroko pojętym obszarze teatru alternatywnego anektuje w swoich przedsięwzięciach zarówno przestrzenie zamknięte, klasyczne teatralne pudełka, pofabryczne hale, jak również otwartą przestrzeń miejską. Operując szerokim spektrum multimediów Mazut próbuje wyjść poza namacalną materię spektaklu, by coraz mocniej ingerować w zdigitalizowaną przestrzeń wielowymiarowej rzeczywistości. Specyficzny język przekazu grupy opiera się na elementach plastycznych i operuje przede wszystkim obrazem, dźwiękiem oraz emocją zawartą w symbolu. Forma przedstawień oscyluje pomiędzy klasycznym językiem teatru i akcji performatywnej wspomaganej sporadycznie zarówno przez urządzenia mechaniczne, jak i preparaty chemiczne.
Radykalna Frakcja Medialna Mazut powraca na Klamrę po blisko dwudziestu latach. Podczas V Akademickich Spotkań Teatralnych w 1997 r. zaprezentowała Cyklotron – rozruch próbny.