18 marca (piątek)//14:00
 
MASKA//warsztaty teatralno-recyklingowe
 
 
Warsztaty poświęcone będą teatralnym maskom – ich tworzeniu oraz tradycji tego największego symbolu teatru na całym świecie. Uczestnicy zgłębią historię masek, a także wykonają i zaprezentują własne maski, do stworzenia których posłużą im materiały recyklingowe.
Warsztaty poprowadzi Magdalena Jasińska – teatrolog, animator kultury i instruktor teatralny. Wiedzę na temat masek zdobywała w trakcie warsztatów zapustnych w Teatrze Wiejskim Węgajty.
 
Warsztaty składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W pierwszej zastanowimy się nad pytaniami: Czym jest maska? Jakie są ich rodzaje? Jak różne kultury wykorzystują w swoim życiu społecznym i prywatnym maski? Jaką rolę pełni maska w teatrze i w karnawale? A jaką w życiu codziennym? I kiedy teatr posługuje się maską? W odpowiedzi na te pytania pomogą nam materiały fotograficzne i filmowe, a także wspólna dyskusja będąca polem wymiany doświadczeń.
W trakcie części praktycznej plastycznie rozbudzimy wyobraźnię i opracujemy projekt własnej maski, a następnie ją wykonamy. Wykorzystamy w tym celu materiały recyklingowe zapewnione przez organizatora i przyniesione przez uczestników warsztatów. Zajęcia zakończy prezentacja masek wzbogacona uwagami na temat sposobu poruszania się aktora, gdy jego twarz – podstawowe źródło artystycznej ekspresji – zasłoniona jest maską.
Magdalena Jasińska
 
Zapisy: klamra@umk.pl