stand_by_pokaz filmu_w teatrze 9 marca//godz. 20:30//Stand by/pokaz filmu o teatrze tańca
spotkanie_z_oprynskim 10 marca// godz. 21.30//Literatura w teatrze alternatywnym//spotkanie z Januszem Opryńskim
porywacze_cial_na_fotografiach 10 marca//Porywacze ciał na footografiach//wystawa fotograficzna
szaza_plays_polanski 12 marca // godz. 20.30//SzaZa plays Polański//pokaz filmów krótkometrażowych Romana Polańskiego z muzyką na żywo duetu Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki
 
inwazja_wg_porywaczy 14 marca//godz. 19.00//Inwazja wg Porywaczy Ciał//Porywacze ciał - film z dialogami i muzyką na żywo
polski_teatr_alter_duda 15 marca//godz.21.30//Polski teatr alternatywny po 1989 roku//spotkanie z dr Arturem Dudą (Katedra Kulturoznawstwa UMK)